Home / FAQ

Vanliga frågor och svar - Vanliga frågor och svar.

Hur driver jag AirBird®? 

AirBird® på 3 AA-batterier.

 

Hur länge håller batteriet?

Ett högkvalitativt alkaliskt batteri, för t.ex. Duracell, kommer att hålla i upp till ett år under normala användningsförhållanden.

 

Hur mycket område täcker AirBird?

AirBird® är utformad för att täcka ett slutet utrymme, dvs ett typiskt rum som sovrum, vardagsrum eller kök etc. Mycket stora rum t.ex. konferensrum eller atrium etc behöver 2-3 enheter baserat på höjd och dimensioner. Vi föreslår att du använder en enhet per 100 Kvm för stora utrymmen.

 

Var finns den bästa platsen att installera?

Airbird® installeras bäst inomhus, bort från direkt solljus och oavsiktlig exponering för utkast, vind och regn. För att mäta värden så nära de verkliga förhållandena i rummet som möjligt, placera dem på ett skrivbord eller väggfäste runt där människor normalt är närvarande. Det är också bäst placerat på en plats där det är benägna att flyttas runt.

 

Hur vet jag om luftkvaliteten är dålig?

Airbird® mäter inomhusluftens kvalitet i realtid. Resultatet av denna mätning kommuniceras med hjälp av ljus- och ljudsignaler.

Ljussignaler : Fyra LED-färgförändringar.

Ljudsignaler: Fyra ljudnivåer

 

Vilka åtgärder kan jag vidta om luftkvaliteten är dålig?

Om du befinner dig i ett utrymme med naturlig ventilation, se till att fönstren är öppna ofta och tillräckligt länge för att möjliggöra luftflöde och utbyte. AirBirds ® väl lämpad att informera dig när det är dags att öppna och stänga fönster. Om du befinner dig i ett utrymme med mekanisk ventilation kontrollerar du att systemet fungerar effektivt och att filtren rengörs.

 

Kan jag använda AirBird® utan den medföljande appen?

Airbird® är en fristående enhet oberoende av appen. Enheten fortsätter att signalera inomhusluftens kvalitet i realtid så att du kan vidta nödvändiga åtgärder.

Om du har AirBird® Plus med ett anslutet nav kan du med appen för smarta telefoner se luftkvalitetsdata över tid (timmar, dagar, veckor) så att du kan justera ventilationen och aktiviteterna för att uppnå en hälsosammare inomhusluftkvalitet. Om du vill ansluta en befintlig AirBird® med appen, beställ bara en Hub online på www.getairbird.com ladda ner appen för att ansluta. Alternativt kan du beställa en Airbird® Plus som levereras med Hubben.

 

Vilken trådlös räckvidd har AirBird® Plus?

AirBird® Plus använder ett RF-radioprotokoll som har en räckvidd på 10-15 meter i typiska tegelbyggnader och upp till 30 meter i siktlinje.

 

Skickar du AirBirds ® världen?

Ja, Airbird® dess relaterade produkter kan skickas över hela världen. Observera att du ansvarar för tullklarering och eventuella importtullar i ditt land. Produkterna skickas från Danmark. Du kan läsa mer i vår fraktpolicy.

 

Vad är endast light-läge?

I detta läge indikerar airbird® inomhusluftens kvalitet endast med ljus. 4 olika ljusfärger används för att ange strömnivån. Se tabellen ovan för detta.

 

Vad är endast ljudläge?

I detta läge indikerar Airbird® endast inomhusluftens kvalitet med ljud (chirps). 4 olika chirpljud används för att indikera den aktuella nivån. Se tabellen ovan för detta.

 

Vad är demoläge?

I det här läget är Airbird® extremt känslig för inomhusluftens kvalitetsnivåer. Du kan påskynda signalreaktionen genom att bara andas ut (andas ut) nära airbird®. Detta kommer att driva enheten till snabb avkänning och signalering.

Du kan använda det här läget för att kontrollera enheten eller förklara dess arbete för någon. Här svarar enheten mycket snabbt med ändringar i CO2-nivåer nästan var 8: e sekund. Observera att demoläget använder batteriet mer intensivt och tömmer batteriet på 12 timmar om du inte byter till ljus- eller ljudläge.

 

Hur kan jag justera volymen?

För att justera volymen, öppna Airbird® använda till skruvarna på undersidan. Här ser du volymkontrollerna som du kan använda för att justera volymen.

 

Vad är skillnaden mellan AirBird och AirBird Plus

Airbird® är en fristående enhet som inte behöver en app. Det indikerar inomhus luftkvalitetsnivåer i realtid och lagrar inga data. Realtidsinformationen är bra för att vidta korrigerande åtgärder för att förbättra inomhusluftens kvalitet.

Airbird® Plus ansluter till ett nav och indikerar luftkvalitetsdata i realtid samtidigt som data lagras för djupare analys. Airbird® App gör det möjligt att visa data och få aviseringar och mönster i rätt tid för att vidta effektiva åtgärder för att förbättra din inomhusluftkvalitet.

Flera Airbird® Plus installerade i ett utrymme kan anslutas och appen som möjliggör en prestandaöversikt över hela hemmet eller arbetsytan. Du kan se en fullständig jämförelse här 

 

Var hittar jag den medföljande appen för AirBird®?

Airbird®-appen kan laddas ner i App Store för iPhone eller Android-versionen på Google Play Store  

.

Kan jag ansluta AirBird till ett automatiskt ventilationssystem?

Ja, Airbird® Pro-systemet kan konfigureras för att ansluta till ett BMS / CTS-system via BacNet- eller MOD-BUS-protokoll. Kontakta oss för mer information. 

 

Vilka faktorer ökar risken för astma?

Långvarig exponering för dålig inomhusluft ökar risken för astma.

Detta inkluderar dåligt ventilerade utrymmen som ackumulerar höga koncentrationer av CO2 och andra osynliga föroreningar som flyktiga organiska föreningar, fint damm etc.

 

Vilka konsekvenser har inaktuella luftnivåer?

Inaktuella luftnivåer kan orsaka huvudvärk, trötthet eller trötthet. Detta gäller särskilt om din sovplats inte är väl ventilerad. Du kommer förmodligen att vakna upp utan att känna dig fräsch och utvilad. I klassrum eller mötesrum där högre koncentrationsnivåer behövs, inaktuell luft med high Koldioxidhalterna i inomhusluften har en dramatisk effekt på besluts- och problemlösningsförmågan.

 

Vilka konsekvenser har mycket torr luft?

Personer med underliggande astma och allergier är mer känsliga för detta tillstånd eftersom torr luft irriterar andningsvägarna, får luftvägarna i kroppen att smalna och stängas, vilket gör det svårt att andas och är en känd astmautlösare. Alltför torr luft kan också orsaka uppblossningar av befintliga hudproblem, inklusive eksem och akne.

 

Vilka konsekvenser har mycket fuktig luft?

Fukt leder till tillväxt av levande föroreningar och kondens och detta påverkar både vår egen hälsa och föremålen omkring oss.Varför behöver jag Hubben?

Med hubben kan du ansluta många Airbird® enheter i ett utrymme. För t.ex. Airbird® i olika rum i ett hem, olika klassrum i en skola eller flera mötesrum på ett kontor. Airbird® app kan installeras för att få en översikt över dessa flera enheter och se långsiktiga data.

 

Hur lång tid tar airbird® ta för att svara på förändringar i luftkvaliteten i ett rum?

Airbird® kommer att svara nästan omedelbart på förändringar i luftkvaliteten i ett rum. I demoläget är svaret 8 sekunder. I ljusläge och ljudläge svarar den var 10: e minut. Observera att om du lämnar enheten i demoläge kommer batteriet att tömmas inom några timmar, så kom ihåg att växla till ljusläge eller ljudläge under en lång batteritid - vanligtvis 1 år.

 

Vilka färger finns tillgängliga?

Standard Airbird® i följande kombinationer: gul/vit, metalliskt silver/vitt och vitt/vitt.

 

Vilka färger kan jag använda på den färgbara vita versionen?

Vattenbaserade färgmedium som skisspennor kan användas. Om du behöver en mer permanent färg, överväg att använda akrylpennor som Molotow. Använd inte alkoholbaserade markörer eller pennor eftersom detta kommer att skada plastkroppen.

 

Hur kan jag kalibrera enheten?

AirBird® har en automatisk kalibreringsalgoritm inbyggd som tar hand om självkalibreringen varannan vecka. Trots detta om du tycker att värdet eller feedbacken ser udda ut kan du manuellt kalibrera enheten. För att göra detta placera enheten i demoläge och tryck länge på kalibrerings- / parknappen inuti enheten. En av lysdioderna blir vit, placera enheten bredvid ett öppet fönster och exponera den för frisk luft från utsidan. Efter 10 minuter kommer enheten att meddela kalibreringsavslutningen och starta om sig själv. Nu är enheten klar att användas igen.

Mer information finns i bruksanvisningen.

 

Ger min enhet mig ett felmeddelande eller blinkar snabbt?

Mer information finns i avsnittet felmeddelanden i bruksanvisningen.