Hjem / Databeskyttelse & Sikkerhed

Introduktion: Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at bruge vores tjenester. Det er derfor vigtigt, at du forstår, hvilke personlige oplysninger ("Data") vi indsamler, opbevarer og behandler, når du bruger vores tjenester. Derfor har vi denne privatlivspolitik ("Politik").

Samtykke. Ved at bruge vores software/hjemmeside/app og forbundne tjenester (i fællesskab "Servicesektor"), indgår du en bindende kontrakt med Leapcraft ApS, (dansk selskab reg. nr. 35472762), et dansk aktieselskab med hjemsted i Danmark ("Firma"). Som en del af aftalen accepterer du denne politik og dens vilkår.

Din alder. Værgemål. Som en del af samtykket til denne politik garanterer du, at du er mindst seksten (16) år gammel og ikke er under værgemål, eller at du har sikret dine vogteres eller værgers udtrykkelige samtykke til denne politik.

Ansvarlige data. For at beskytte dine data vil virksomheden ansvarligt og løbende evaluere og overvåge evt risici af dine grundlæggende rettigheder i forbindelse med virksomhedens indsamling, opbevaring og behandling af dine data. Virksomheden vil især tage højde for eventuelle risici, som du kan blive diskrimineret, blive offer for identitetstyveri, lide økonomiske eller omdømmemæssige tab og brud på datafortrolighed.

Senere ændringer af politik. Virksomheden kan efter eget skøn foretage ændringer i politikken. Hvis sådanne ændringer betragtes som væsentlige af selskabet, vil du modtage forudgående varsel om sådanne ændringer og kan være nødvendigt at acceptere sådanne ændringer for fortsat brug af tjenesterne. 

Dataansvarlig. Virksomheden er den dataansvarlige, og det er virksomheden, der indsamler, gemmer og behandler data. Virksomheden er også ansvarlig for at behandle eventuelle spørgsmål, du måtte have i forbindelse med data vedrørende dig.

Kontakt oplysninger til virksomheden:

Leapcraft ApS, Strandgade 54, 1401, Copenhagen K. Denmark.

[email protected]

Formålet med data. Formålet med at indsamle, opbevare og behandle dine data er (i) at identificere dig som bruger, (ii) at optimere og forbedre tjenesterne og virksomhedens forretning, (iii) for bedre at servicere dig og andre brugere, (iv) at overholde gældende lovgivning og bestemmelser, (v) for at håndhæve aftalen mellem dig og virksomheden, (vi) for at beskytte rettighederne, sikkerhed og ejendom af Selskabet, brugerne og andre, og (vii) til at skabe statistikker, rapporter og foretage data mining.

Retsgrundlag. Dataene indsamles, opbevares og behandles i henhold til EU-forordning 2016/679 artikel 6, hvilket betyder, at retsgrundlaget for databehandlingen er (a) dit udtrykkelige samtykke og (b) nødvendigheden af opfyldelse af vores gensidige kontraktlige forpligtelser.

Legitime interesser. Virksomhedens legitime interesser i dine data består af: luftkvalitet, meteorologi, belægning, termisk, akustik, bygningsdata & trafikafvikling. 

Data indsamlet og behandlet. Virksomheden indsamler og behandler følgende typer data i forbindelse med din brug af tjenesterne:

  1. Personlige oplysninger, som du giver via tjenesterne. Det kan f.eks. være navn, kontaktoplysninger, e-mailadresse, geoplacering, IP-adresse
  2. Oplysninger om brug af tjenesterne. Det kan for eksempel være data fra sensorer, bygnings- og byinfrastruktur.
  3. Oplysninger fra interaktioner med andre tredjepartstjenester. Virksomheden modtager data om samspillet mellem tjenesterne og visse andre tredjepartstjenester (herunder kortlægningstjenester, vejrtjenester), sådanne oplysninger kan omfatte data om geoplacering, meteorologiske forhold, energiforbrug, trafikafvikling osv.

Andre datakilder. Virksomheden kan også modtage sådanne data vedrørende dig fra andre kilder, navnlig fra: bygningsstyringssystemer, trafikstyringssystemer m.m.. Når virksomheden modtager data fra andre kilder, vil selskabet sikre, at selskabets påtænkte brug af sådanne data er i overensstemmelse med de formål, som de blev indsamlet af den eller de andre kilder, og hvis dette ikke er tilfældet eller ikke med rimelighed kan bestemmes, giver det dig først de nødvendige oplysninger og mulighed for at gøre indsigelse.

Ekskluderede data. Virksomheden indsamler ikke data om race, etnicitet, politiske synspunkter, religiøse synspunkter, filosofiske synspunkter, fagforeningsforhold, seksuelle relationer eller præferencer, biometri, genetik, patientjournaler, straffeattester eller alvorlige sociale problemer, medmindre du vælger aktivt at levere sådanne data via tjenesterne, i hvilket tilfælde virksomheden ikke vil gøre brug af eller overføre sådanne data.

Opbevaringstid. De nævnte data vil normalt blive opbevaret i fem (5) år eller som foreskrevet i gældende lovgivning. Hvis data er relevante eller nødvendige med henblik på din løbende brug af tjenesterne, vil dataene generelt blive gemt i fem (5) år efter din sidste brug af tjenesterne. Senest ved udgangen af den nævnte periode vil virksomheden slette eller gøre dine data anonyme. Virksomheden kan også gøre det på et tidligere tidspunkt, hvis selskabet vurderer, at opbevaring af data i en ikke-anonym form ikke længere er i overensstemmelse med det eller de formål, som det blev indsamlet til.

Anonyme data. Politikken dækker ikke data, der er gjort anonyme. Hvis data, der gøres anonyme, ikke længere bliver anonyme (dvs. enkeltpersoner kan identificeres igen), gælder denne politik.

Forkerte data. Hvis virksomheden bliver opmærksom på, at data er forkerte eller vildledende, vil virksomheden slette eller ændre dataene.

Cookies. Virksomheden kan bruge "cookies" eller lignende teknologi til at gemme data på din computer, mobilenhed eller anden tilsluttet enhed. Virksomheden indsamler automatisk visse oplysninger ved hjælp af cookies og sporingsteknologier såsom IP-adresser (Internet Protocol), browsertype, internetudbyder, henvise-/udgangssider, de filer, der vises på vores websted (f.eks.HTML sider, grafik), operativsystem, dato/ tidsstempel og / eller clickstream-data til analyse af tendenser i det samlede og administrerende websted. Virksomheden kan også linke oplysninger, der er gemt på din enhed, i cookies med data, der er gemt på vores servere. Hvis du konfigurerer din webbrowser eller enhed, så cookies og lignende ikke er tilladt, kan du muligvis ikke bruge nogle af eller alle funktionerne i tjenesterne.

Rapporter. Statistik. Data Mining. Du skal være opmærksom på, at virksomheden kan vælge at bruge dine data og andre brugeres data til at generere rapporter, statistikker og data mining resultater med det formål at udnytte det til de formål, der er angivet heri eller sælge eller på anden måde overføre sådanne resultater til tredjeparter. I så fald vil dine data så vidt muligt blive gjort anonyme.

Direkte markedsføring. Virksomheden vil ikke bruge dine data til direkte markedsføringsformål, medmindre du aktivt har anmodet virksomheden om at bruge dataene til sådanne formål. Virksomheden vil heller ikke videregive dine data til tredjeparter med det formål at give dem mulighed for at markedsføre deres produkter eller tjenester til dig.

Automatiseret beslutningstagning. Profilering. Virksomheden vil ikke bruge dine data til automatiseret beslutningstagning (herunder profilering), medmindre du aktivt har anmodet virksomheden om at bruge dataene til sådanne formål. Virksomheden vil heller ikke videregive dine data til tredjeparter med det formål at give dem mulighed for at foretage automatiseret beslutningstagning (herunder profilering).

Dine rettigheder. Du har alle de rettigheder, du har i henhold til loven, herunder:

  1. Indsigt. Du har ret til at blive informeret om, hvilke data virksomheden indsamler i forhold til dig samt adgang til sådanne data. Adgangen til oplysningerne kan dog være begrænset på grund af andre personers privatlivsrettigheder og på grund af fortrolighed vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder forretningshemmeligheder).
  2. Korrektion. Du har ret til at kræve ændringer eller sletning af data vedrørende dig, der indsamles af virksomheden og viser sig at være ukorrekte eller vildledende.
  3. Indsigelse. Du kan gøre indsigelse mod, at virksomheden indsamler data vedrørende dig, og du kan trække dit samtykke tilbage i henhold til denne politik, hvis samtykke er grundlaget for indsamlingen og behandlingen.
  4. Sletning. Du kan kræve, at dine data slettes uden unødig forsinkelse, hvis det formål, som dataene behandles til, ikke længere er lovligt eller hensigtsmæssigt.
  5. Indsigelse mod overførsel. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine data overføres til tredjepart.
  6. Modtagelse og transmission. Du har ret til at modtage dine data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan du bede om, at dataene overføres direkte til en anden dataansvarlig.
  7. Kompensation. Du har ret til at blive kompenseret for skader eller tab som følge af overtrædelse af gældende lovgivning, navnlig i EU-forordning nr. 679/2016.

Brug af rettigheder. Du kan bruge dine rettigheder ved at kontakte virksomheden som angivet heri. Brug af tjenesterne og levering af data til virksomheden er dog frivillig, og hvis du protesterer mod, at virksomheden indsamler og behandler dine data eller kræver sletning af alle eller stort set alle dine data, kan virksomheden muligvis ikke fortsætte med at levere tjenesterne til dig.

Modtagere af data. I overensstemmelse med denne politik og gældende lovgivning kan selskabet overføre og videregive data til følgende modtagere i Den Europæiske Union: Offentlige myndigheder, selskabets forretningspartnere og associerede virksomheder, andre virksomheder i koncernen, virksomhedens kunder, leverandører og entreprenører. Hvis og før virksomheden overfører data vedrørende dig, vil virksomheden kontrollere, om du har bedt om, at dine data ikke overføres til nogen tredjepart. Selskabet vil også sikre, at der er de nødvendige sikkerhedskrav til sådanne overførsler.

Overførsel af data til tredjelande. Data vil ikke blive overført til sådanne modtagere som anført i den foregående klausul, der er bosiddende i lande uden for EU. 

sikkerhedsforanstaltninger. Virksomheden giver fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data, som virksomheden indsamler og behandler.  Når du kommunikerer data elektronisk, krypterer virksomheden sådanne data. 

Klager. Udover at klage direkte til Virksomheden, har du også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan gøre det online via dets hjemmeside (www.datatilsynet.dk), eller du kan skrive til agenturet:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Copenhagen K, Denmark

Hvis du bor eller arbejder i et andet EU-land eller mener, at der er sket en krænkelse af dine rettigheder uden for Danmark, kan du også klage til det lokale datatilsyn på et sådant sted.

Meddelelse til personer uden for Danmark. Virksomhedens aktiviteter er primært placeret i Danmark. Hvis du giver os data, overføres dataene fra dit land til Danmark.